Европейският ден на донорството се инициира ежегодно от Съвета на Европа от 1998 г. насам. Той е организиран за първи път две години по-рано от проф. Филип Морел от Университетската болница в Женева. Целта е да се популяризира донорството, тъй като то стои в основата на трансплантациите, които са единствения шанс за живот на хиляди хора. Трансплантацията е едно от най-големите чудеса на съвременната медицина. Това позволява на стотици хора с много тежки заболявания да продължат живота си напред. Даряването на орган е проява на огромно благородство, защото се спасява човешки живот. Чрез този акт частица от човека продължава да живее и след самия него.

В България над 1100 човека официално са регистрирани като нуждаещи се за трансплантация. Един донор може да спаси до осем човешки живото чрез органно донорство.Ежегодно, броят на хората, които се нуждаят от органна, тъканна или клетъчна трансплантация се увеличава. Причините за това са застаряващото население, замърсяването на околната среда, нездравословния начин на живот.

За съжаление броят на донорите не достига, като една от основните причини за това е липсата на достатъчно информация към близките на хората, които са изпаднали в мозъчна смърт, за да дадат съгласието си те да станат донори, както и липсата на информираност в обществото. В България хронологията на трансплантацията започва от 1969 г., когато е извършена първата бъбречна трансплантация. През 1986 г. е направена първата сърдечна трансплантация.