© Районен съд – Враца

Лектор бе съдия д-р Вероника Бозова от Районен съд - Враца, която запозна гостите с основния закон у нас – Конституцията на Република България. Пред учениците тя направи паралел между Търновската конституция и съвременната Конституция на Република България, като говори за това какво регламентират двете конституции и какви са разликите и приликите между тях.

Съдия Бозова запозна учениците и с основното разделение на властите в България, с правомощията на всяка от тях и взаимодействието между законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Всеки от гостите получи, като подарък, съвременната Конституция на Република България.

Учениците зададоха множество въпроси, свързани, както с днешната тема, така и с казуси от наказателното право. Заедно с лектора те избраха следващата тема, която ще бъде разгледана в рамките на Образователната програма на ВСС през ноември, да е „Престъпление и наказание“.

Предвижда се по Образователната програма на ВСС във Враца, през тази учебна година, съдия д-р Вероника Бозова от Районен съд – Враца веднъж месечно да изнася лекции пред ученици от две от врачанските училища - ППМГ „Акад. Иван Ценов“ и СУ „Козма Тричков“.