© Районен съд – Враца

Учениците влязоха във всички роли на лицата, които участват в един истински съдебен процес по наказателно общ характер дело – съдии, прокурор, подсъдим, защитник, пострадали, свидетели и експерти. Пред съученици и гости бе представен откъсът от романа „Железният светилник“ със смъртта на Катерина.

Младата жена е забременяла от беден майстор, който работи в къщата на богаташ. Майка й Султана взема от знахарка отвара, която й дава, за да пометне Катерина нежеланото от Султана бебе. Вследствие на изпитата отвара Катерина умира. Повдигнатото от прокурора по делото обвинение срещу подсъдимата Султана е за непредпазливо причиняване на смърт.

Макар и симулативно, делото премина през всички етапи на едно реално наказателно общ характер дело. След съвещание, младите съдии, постановиха присъда. Те признаха подсъдимата Султана за невиновна в това по непредпазливост да е причинила смъртта на дъщеря си Катерина и я оправдаха по повдигнатото обвинение.

Съдът призна подсъдимата за виновна в това, че е дала на Катерина отварата с цел прекъсване на бременността, но е настъпила смъртта й по особено мъчителен начин и я осъди на „лишаване от свобода“ за срок от три години и осем месеца, като отлага изпълнението на наказанието за срок от три години.

Съдебният състав от ученици осъди Султана да заплати на съпруга си и баща на Катерина Стоян 60 000 лева за претърпени неимуществени вреди, вследствие на смъртта на дъщеря му.

„Учениците успяха да се вживеят в своите роли, работиха по това дело с голям интерес и резултатът, както видяхме, е много добър. На 8 декември в една от аулите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе конференция за този симулативен съдебен процес, който, освен във Враца, се разиграва и в Русе. Идеята на конференцията е съдебните състави от ученици от двата града да мотивират своите решения по делото, а именно как извършеното в романа е интерпретирано през призмата на съвременното законодателство“ - коментира съдия д-р Вероника Бозова от Районен съд – Враца.

Сред гостите в залата бяха председателят на Окръжен съд – Враца Надя Пеловска – Дилкова, Тодор Добрев – представител на Съюза на съдиите в България, Мариела Горанова – директор на СУ„Иван Вазов“ – гр. Мездра, класният ръководител на класа Йорданка Петкова, преподавателят по „съдебна администрация“ в същото училище Валери Йотов, гости от РУО – Враца, ученици от ПГТР „Димитраки Хаджитошин“ – Враца и други.