© Районен съд – Враца

В Районният съд гостува сборна група ученици от 8 до 12 клас на Професионалната гимназия „Димитраки Хаджитошин“ в града, като с тях бе и педагогическият съветник на училището Виолета Евденов. От съда участие в състезанието взеха съдия Вероника Бозова, която задаваше въпросите и съдия Калина Христова, влязла в ролята на жокер, който, спазвайки правилата, помагаше на отборите без да им казва точния отговор.

Играта бе подобна на популярното телевизионно състезание за ученици „Това го знам“ на БНТ и протече по неговия регламент. Учениците се разделиха на три отбора, чиято цел бе чрез знания за конституцията да печелят точки („животи“). Играта премина в три кръга – първият бе с въпроси от затворен тип, вторият – с въпроси от отворен тип, а в третия участниците трябваше по снимка да разпознават знакови български политици от различни епохи.

В първите два кръга, свързани със знания за конституцията, учениците отговаряха на въпроси от четири категории – президент, народно събрание и министерски съвет; местна власт и самоуправление; съдебна власт; основни права на гражданите. Състезанието беше изключително интересно за учениците, те участваха активно и бе особено оспорвано – най-добрият отбор бе само с една точка по-напред от другите два, като на финала точките бяха съответно 15:14:14.

„Това беше идеята ни – учениците да приложат знанията си от Конституцията на Република България и по един забавен и креативен начин да научат нови неща от нея“ – коментира съдия Вероника Бозова от Районен съд – Враца. В края на състезанието всеки от участниците получи по един екземпляр от Конституцията на Република България и удостоверение за участието си в Деня на отворените врати на Районен съд – Враца.