© Окръжен съд – Враца

Темата на лекцията бе законосъобразното връчване на призовки и съобщения по Гражданския процесуален кодекс и по Наказателния процесуален кодекс. Обучението откриха председателят на Районен съд – Враца съдия Емил Кръстев и районният прокурор на Районна прокуратура – Враца Камен Каменов. Обучители бяха съдия Калина Христова от Районен съд - Враца по въпросите на връчването на призовки и съобщения по ГПК, Иванка Димитрова – съдебен администратор в същия съд в обучителен панел „НПК“ и Виолета Христова – завеждащ служба „Регистратура и деловодство“ в Районна прокуратура - Враца за връчване на прокурорски книжа. Срещата премина при голям интерес от страна на кметовете и секретарите на кметства, като обучителите отговаряха и на поставените въпроси.

„Преценихме, че има нужда от такава среща-обучение, защото минаха местните избори и немалка част от кметовете на кметства са избрани на този пост за първи мандат. Както очаквахме, получи се една ползотворна дискусия“ – коментира след лекцията председателят на Районен съд – Враца Емил Кръстев.