Целта на проекта да се създаде допълнителното обучение по компютърно програмиране, което да обхваща учениците от 1 до 7 клас, подобно на националната програма за гимназии "Старт за IT кариера", по която се обучават над 1000 ученици. "Като един от резултатите на този проект ще има и предложение за промяна в учебните програми, така че в по-голяма степен децата да бъдат обучени да бъдат дигитални създатели", обясни министър Вълчев.

В проекта е заложено и създаване на отворено образователно съдържание. С него учителите и учениците ще получат възможността да правят образователни ресурси и филмчета, които да могат да използвани от всички. Третата основна дейност, която е предвидена в проекта по оперативната програма, е свързана с обучението на учителите.

Проектът е финансиран от 100 млн. лева, като до 2022 могат да бъдат използвани средства към предвидените в него дейности. По време на официалното откриване на конференцията образователният министър обясни, че неравенството в бъдеще ще е свързано с това къде ще има дигитални създатели, а не толкова къде има дигитални ползватели. Затова свързването на тези две умения с учебния материал е ключово за бъдещето. Той допълни, че трябва да бъдат вплетени във всички учебни програми и дисциплини, включително и традиционните.

"Дигиталното ползване е неизбежно. Трябва да се опитаме да бъдем крачка напред пред промените и да направим така, че образователните системи да създадат повече създатели", заяви министър Вълчев. Wi-Fi във всички училища до една година Образователният министър заяви още, че се надява в срок до 1 година да бъдат предоставени средства за изграждане на Wi-Fi мрежи във всички училища. В момента в около 1 300 образователни институции нямат свободен достъп до интернет. По-голяма част от училищата без Wi-Fi покритие са в по-малките населени места.


Източник: monitor.bg