Културният форум бе открит от председателя на Краеведското дружество Мирослав Гетов. Със стихове за Мездра и родния край децата от Група за художествено слово към ЦПЛР поздравиха краеведите и гостите.

Представени бяха 12 краеведски материала от познати и изтъкнати краеведи и филмът на ПГ „Алеко Константинов” гр. Мездра „Път с името на Щастливеца”, посветен на 75-та годишнина от създаването на учебното заведение. И тази година в краеведските четения взеха участие ученици от Средните училища „Иван Вазов” и „Св. Климент Охридски” село Зверино и ПГ „Алеко Константинов” – Мездра, което е показателно, че интересът към културното наследство и миналото все повече нараства и сред младото поколение.

Културният форум бе открит от председателя на краеведското дружество Мирослав Гетов и се проведе в два етапа. През първата част бяха представени филмът на ПГ „Ал. Константинов”, Легенда от село Моравица - СУ „Иван Вазов“ и „Български шевици от село Зверино"СУ „Св. Климент Охридски“ - с. Зверино.

Дългогодишният учител по български език и литература и краевед Марияна Йорданова при НЧ „Просвета 1897“ - с. Долна Кремена, представи „Прякорите, с които ги помним”. Милка Пухалска от НЧ „Просвета 1925“ - гр. Мездра разказа за Подредба на старата българска къща. За живите легенди разказа в своето проучване д-р ф. н. Анета Дилова от Регионално краеведско дружество – Враца, а Светла Дамяновска припомни за известния скулптор „Петко Мичев - магьосникът на дървопластиката от с. Старо село”

Във втората част бяха представени краеведските проучвания за просветното дело в с. Типченица, за старата черква в с. Царевец, Дърворезбата и интериорът на Храм „Св. св. Петър и Павел“ - с. Ребърково Народно творчество на Тодора Антонова Лещарска от с. Царевец, Сираците на с. Зверино от войните през първата половина на XX век и 50 години Празници на културата „Мездра-май“ .

Секретарят на НЧ "Просвета 1925" в Мездра Биляна Костова връчи грамоти и комплект краеведски материали на всички участници.