На срещата присъстваха Десислава Стоянова – Директор „Човешки ресурси”„БДЖ „Пътнически превози”, началникът на РУО – Галина Евденова, инж. Петя Личева – ст. експерт професионално образование, Яна Нинова – председател на ОбС – Мездра, Катя Йотова – председател на комисията по образование, Нели Минева – зам. – кмет, общински съветници и представители на общинската администрация.

На срещата бяха обсъдени въпросите относно сключеното Споразумение за партньорство по два проекта „Подкрепа на дуално системана обучение за провеждане на пробно стажуване” в БДЖ и „Партньорско споразумение за професия "Електротехник", специалност " Електрообзавеждане на железопътна техника".

От компанията изтъкнаха, че не са подадени Учебна програма и план - график за провеждане на пробно стажуване, който предварително да бъде съгласуван с представители на компанията партньор.

Във връзка с това Десислава Стоянова изрази благодарност към колегите си от екипа, с които съвместно са разработили и специална стипендиантска програма.

Повече яснота относно дуалната форма на обучение внесе инж. Петя Личева.

Началникът на РУО – Галина Евденова изрази благодарност към националната компания, които са дали възможност в Мездра да бъде открита първата такава паралелка с дуална форма на обучение.

Председателят на ОбС в железничарския град Яна Нинова припомни кога и как се е взето решението за създаването на тази паралелка.Тя изрази съгласие, че е крайно необходима нова работна среща, на която трябва да се решават възникналите проблеми. Нинова подчерта, че самата тя не е била вътре в нещата, които сега се оказват препъни камък. Тя допълни също, че и според нея проблемът е в липсата на комуникация.

Отношение по темата взеха и някои от общинските съветници, но но накрая всички се обединиха около извода, че е необходима по-добра комуникативност от страна на ръководството на учебното заведение и с партньорските организации, и с общинското ръководство, и с родителите и с учениците, тъй като е недопустимо две години подред да не може да се реализира нормален план-прием в гимназията.

Накрая Десислава Стоянова предложи да се промени името на училището от ПГ по МСС, да стане ПГ по транспорт.