В началото на празничната вечер участници от Клуб за говорене пред публика от СУ "Иван Вазов" представиха жизнения и творчески път на Асен Босев.

По повод Деня на народните будители, врид Кмет на община Мездра – инж. Николинка Кътовска връчи почетен плакет и грамота на дългогодишния читалищен деец и секретар на НЧ „Подем 1926” в село Дърманци- Венцислава Шопова, по повод на нейното пенсиониране.

„За мен е чест, че точно на този ден – Денят на народните будители, ден, в който отдаваме почит на стремежа към знания, на духовността, на човеколюбието и отдаваме почит на безкористната служба в полза на хората, мога лично да този празник на един съвременен будител като Венцислава. Обръщам се с думите на благодарност към нея за това, че със своята работа през годините, тя направи много за популяризирането и съхраняването на българския дух и култура.”

Учениците от Клуба за говорене пред публика рецитираха любими стихотворения от богатото поетично творчество за деца на Асен Босев.

Рени Митева обяви победителите в конкурса в раздел „Изобразително изкуство”. В I възрастова групи - ученици І-ІV клас първо място бе присъдено на Елица Костова от IVа клас в СУ „Иван Вазов”. На второ място бе класиран Тонислав Димитров -IVа клас при ОУ „Хр. Ботев” и трето за четвъртокласника от ИОУ „Св.св. Кирил и Методий” – Цветослав Димитров.

Във ІІ-ра възрастова група бяха отличени рисунките на Беатрис Андреева – I-во място, Валентина Василева – II-ро, от СУ „Ив. Вазов” и трето за Ивайла Венкова - ОУ „Хр. Ботев” . От трета възрастова група няма постъпили творби.

Враздел „Литература” бяха отличени следните участници:

В I-ва възрастова група – Петя Маешка – ПМГ „Акад. Д. Ценов” – Враца. Второ и трето място не се присъждат.

Във ІІ-ра възрастова група първо място бе присъдено на единайсетокласника Дейвид Николов от Национална профилирана гимназия по компютърни технологии и системи (НПГКТС) – град Правец за есето „ Добродетелите – мечти, идеали или реалност”, на второ - Моника Медньова – Х клас при СУ „Васил Левски” град Карлово.

Тържествената вечер за Деня на народните будители и 110-та годишнина на Асен Босев завърши с емоционалните и артистични изпълнения на участниците в Детска школа по художествено слово към "НЧ Просвета 1925-Мездра", с ръководител Юли Пухалски.