"Не може последното миене възрастните хора да си го спомнят, а то е било преди повече от 20-30 години. Това не е нормална среда. Казвам го като родител, казвам го като гражданин, и като такъв, който търпи несгодите от това нещо. Всичко това има минуси, много добре знаем. Сега има информация за запрашената среда, мръсотията до какво води, особено в сезоните с вируси, бактерии, прочие... В Лом в момента тече процедура по изграждане на пътна настилка на много от улиците, може би 15 улици са разкопани. При най-малък вятър се вдига прах и пепел и всичко отива в централната част, където хората отиват на работа и прекарват повечето време от деня..."

В петицията се настоява и за измерване на чистотата на въздуха в общината. През зимните месеци се повишават фините прахови частици, обясни Кирил Коцев.

Малко на 50 души са подкрепили петицията до момента. Когато бъдат събрани достатъчно подписи, тя ще бъде внесена в Община Лом. Администрацията ще има на разположение един месец да предприеме необходимите мерки за организиране и провеждане на регулярно измиване на улиците в града, след това въпросът ще бъде отнесен към Министерството на околната среда и водите, обясни Кирил Коцев.

Въпросът с миенето на улиците в Лом е на път да бъде решен, става ясно от отговора на общинската администрация. Експертът за "Връзки с обществеността" Любомир Замфиров обясни какви мерки са предприети за разрешаване на проблема:

"Най-важната мярка, която Община Лом ще предприеме, е закупуването на водоноска, с която през пролетта на следващата година да започне едно системно измиване на улиците на град Лом, каквото не е извършвано наистина от десетилетия. В план-сметката на Общинското предприятие "Чистота" - Лом е заложено закупуването на водоноска, ще бъде обявена процедура за закупуването ѝ по Закона за обществените поръчки и в началото на следващата година Община Лом вече ще разполага с необходимата водоноска за изминаване на улиците на града."


Източник: bnr.bg