В петицията са посочени и механизмите за отчитане на дейността и финансовите разходи на читалищата и абсолютната липса на необходимост на усложняването на изискванията. Самодейците се опасяват, че това е стъпка към оттегляне на държавата от ангажиментите за съхраняване на живите съкровища на България и поставяне на читалищата в ситуация на пазарна икономика и конкурентна среда - да се самоиздържат и самофинансират.

В отговор на въпроса каква е позицията на Министерството, Банов отговори, че финансов контрол върху предоставяните от държавата средства трябва да има, но същевременно е раздвоен кое е най-правилното решение за развитието на читалищата. На дуплика на Богданов министърът заяви готовност да се срещне с авторите на петицията и да се обсъдят техните предложния.

Това е пореден опит на депутата от ВМРО да подпомогне дейността на българските читалища. Припомняме, че преди година и половина, той постави въпроса за недостига на средства за покриване на увеличението на минималната работна заплата и принудителното излизане в неплатен отпуск на работещите в читалищата. След предложение на Министерството на културата, тази недомислица беше поправена.

При разглеждането на бюджета за 2019 г. Богданов внесе предложение за увеличаване на размера на стандарта за субсидирана бройка, определен от културното министерство, което необосновано беше отхвърлено в пленарна зала.