Инж. Евгения Христова заяви за MediaNews, че миналата година предприятието е получило сертификат за устойчиво управление на българската гора. Също така, през миналата година Северозападното горско стопанство– Враца, чието поделение е и Мездра, е спечелило и реализирало проект по ОП „Околна среда”. Благодарение на това са създадени 3600 дка нови гори и е закупена модерна горска техника. С такава разполага и горското стопанство в Мездра. Тя спомага за възстановяването на съществуващи горски пътища, които ще се използват не само за дърводобив, но и за превенция и защита от горски пожари.

Инж. Христова каза още, че служителите на ДГС –Мездра не само отговорно изпълняват основната си мисия, но и оказват съдействие на гражданите при организирането на различни инициативи, свързани със залесяването на нови участъци. Наред с това, те участват в екологичното възпитание на децата. През изминалата седмица са провели занимание с учениците от екоклуб от ОУ „Хр. Ботев”, в което са запознали малките еколози с професията „лесовъд” и с различните видове дървета, които са разпространени в нашия район.

В началото на февруари т.г. бяха засадени 20 декара с 2500 млади тополи в района срещу Черепишкия манастир, по поречието на река Искър.

В заключение, инж. Христова поздрави всички лесовъди и им пожела здраве и все така отговорно да се грижат за опазването на нашата гора. Тя призова гражданите да се включват активно в „Седмица на гората“, да пазят горите ни, за да може да се увеличава нашето зелено богатство.