Общата стойност на договора е 4 734 876,62 лева със срок на изпълнение 01.02.2014 г. и изпълнител ДЗЗД “С. Б.“, съдружници в което са „В. 98“ АД – София и „А.“ ООД – София.

След приключване на строителството Общината е започнала плащане на сумите по договора, но през март 2016 г. от ТД на НАП – София е постъпило съобщение за запор върху вземането на фирма „А.“ ООД заради задължения към фиска. Същия месец общината е превела на НАП запорираната сума от 90 426,79 лева. След превода в община Чипровци е пристигнала покана от Българска банка за развитие /ББР/ АД общината да й заплати всички дължими суми по Договора за строителство на спортния комплекс, тъй като вземанията на изпълнителя ДЗЗД“С. Б.“ са прехвърлени на ББР. Общината веднага е уведомила НАП за предявените претенции от банката и отправила покана за възстановяване на сумата по сметката си, но средствата не са били възстановени. Тъй като Община Чипровци не е превела на ББР дължимата сума, банката е завела дело и през май 2020 г. ОС- Монтана е осъдил общината да плати на ББР 90 426, 79 лева – дължимо плащане по Договора за строителство на спортния комплекс. Община Чипровци е изплатила на ББР АД сумата и подала иск срещу НАП.

След като се запозна с всички доказателства по делото съдът прие, че Община Чипровци е платила на НАП 90 426,79 лева без основание. НАП е запорирала и получила едно несъществуващо вземане на фирма „А.“ ООД, тъй като към момента на запора – 21.03.2016 г., кредитор на Община Чипровци по договора за строителство е била ББР АД с договор за цесия, сключен на 22.10.2015 г. А според Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ всеки, който е получил нещо без основание, е длъжен да го върне. Затова ОС – Монтана осъди НАП да плати на Община Чипровци 111 024.00 лева – 90 426,79 лева главница и 20 597,21 лева лихва, както и направените разноски в делото в размер на 7961,45 лева.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София в двуседмичен срок.