Евденова допълни, че са проведени разговори с кмета на община Мездра Иван Аспарухов, както и с директора на училището, и в зависимост от това дали на 15 септември ще има ученици, ще бъдат взети конкретни решения.

На срещата с медиите, Евденова представи резултатите от изминалата учебна година, половината от която премина в условията на COVID 19 и неговите предизвикателства.

Бяха отчетени резултатите от Националното външно оценяване и Държавните зрелостни изпити. От показаните резултати след 7-ми клас, стана ясно, че от кандидат-гимназистите в община Мездра, най-добре са се представили учениците от ОУ „Христо Ботев“, показали среден успех по БЕЛ среден успех 52,56 т., който им отрежда 6-то място в областта, и по математика - 32,38 т.

Според резултатите от Държавните зрелостни изпити, област Враца заема 17 място в страната по БЕЛ и 6-то по математика. Изненадващо ниски резултати са показали зрелостниците от СУ” Иван Вазов”, които традиционно се нареждат в шестицата на областно ниво. Тази година, най-добър резултат от средните училища в община Мездра са показали възпитаниците на СУ „Св. Климент Охридски” село Зверино, заели 9-то място в областта.

Началникът на РУО обърна внимание на промени, които се предвиждат в следващите години:

- Увеличава се броят часове по математика в 5, 6 и 7 клас (с 0.5 на седмица)

- Увеличава се броят часове по География и икономика в 6 клас (с 0.5 на седмица)

- Нов предмет компютърно моделиране и информационни технологии вместо ИТ в 5, 6 и 7 клас (с + 0.5 на седмица)

- Увеличаването е за сметка на намаляване на броя часове по ЧЕ (с -0.5 на седмица в 5 и 6 клас), намаляване на броя часове в раздел Б с – 0.5на седмица в 7 клас и на увеличаване на седмичната натовареност на учениците в 5, 6 и 7 клас съответно с 0.5 часа, с 1 и с 0.5 часа седмично. Така стават 30.5 часа седмично в 5 клас, 31 часа седмично в 6 клас и 31.5 часа седмично в 7 клас.

- Променя се името на предмета "Околен свят", и става "Родинознание. Промените ще влизат в сила поетапно от 2021 до 2023 година.

Друга важна промяна, която влиза в сила от тази учебна година е, че учебната година на учениците от 1 до 3 клас се удължава с още една седмица, в която са предвидени допълнителни дейности по интереси, екскурзии и други извънкласни форми.

Началникът на РУО представи и мерките, които ще бъдат въведени, във връзка с COVID 19, като подчерта, че всеки директор може да въвежда конкретни изисквания, според моментното състояние в училището, което ръководи.