Иван Аспарухов очерта най-значимите постижения по време на неговото управление: челното място на Мездра не само в региона, но и в Северозапада по усвояване на средства от европейските фондове, водещото място в България по прозрачност на управлението и качество на административните услуги, газифицирането и благоустрояването на града, изграждането на Регионално депо за твърди битови отпадъци (съвместно с Община Враца) и на Пречиствателна станция за отпадъчни води, обновяването на пътната и на образователна инфраструктура, деинституализацията на грижите за децата от Социалния дом, подпомагане развитието на културата, спорта и туризма чрез реализиране на проектите за модернизиране на градския стадион, изграждане на Археологически комплекс "Калето" и на Туристически комплекс "Дядо Йоцо гледа", организиране на културни прояви с национално значение и т. н.

"Но най-вече имах възможността да работя с хора, които имаха самочувствието, имаха нагласата, имаха усещането, че нещата се случват", подчерта Аспарухов. Разполагах с екип, с администрация, за която мнозина колеги кметове са ми завиждали."

Според Аспарухов през последните четири години Община Мездра е пропуснала редица възможности да върви напред чрез привличане на външни инвестиции, най-вече по Програмата за развитие на селските райони, в т. ч. проваления проект за Местна инициативна група (МИГ).

"От четири години слушаме само оправдания - защо не може това, защо не може онова", коментира по този повод Аспарухов. "Не искам да бъда критик, но кажете ми един голям проект, реализиран през този период… Разделение и липса на инвестиции в населените места от общината от какъвто и да е характер."

Друг сериозен проблем, според него, е отношението на сегашното ръководство на Община Мездра към хората. "Под видимото обръщение "Мили хора!" през цялото време се криеше едно лицемерие. Стотици разбити лични съдби, защото почти цялата администрация беше разрушена и недействаща. Не упреквам никой, който работи в момента в нея. Но администрацията трябва да работи за хората, а хората да имат чувството, че работят в една развиваща се община. Иначе няма как да се получат нещата."

"Връщам се назад, за да може Община Мездра да тръгне напред!", каза в заключение Аспарухов. Да заеме отново водещо място в област Враца, да доразвием и доизградим инфраструктурата. Да върнем надеждата и самочувствието на жителите на нашата община. Това е вътрешното ми желание: Да свършим работа."

"Една от причините да уважавам Иван през годините е, че той е човек, който никога не е заобикалял нещата и винаги е бил прям, заяви от своя страна председателят на ПП АБВ Румен Петков. Независимо какво му е коствало това в личен план. Винаги е бил честен и отговорен - пред хората, пред обществото и, разбира се, пред себе си."

"На местното самоуправление в България е нужна енергия, нужна е воля, нужно е лице. Аспарухов е носител на такава енергия и на такава воля- и това го е показал неведнъж във времето. Ето защо ПП АБВ ще подкрепи безпрекословно неговата кандидатура най-напред заради тази енергия, която е нужна на национално ниво в местните органи на самоуправление."

"Нужни са биткаджии, които да съумеят да мотивират обществото. Тази енергия, тези познания, които Иван има, не просто трябва да бъдат подкрепени, а трябва да им се даде широк фронт. Затова той е нужен и на Мездра, и на Врачанско, и на Северозапада. Нужен е, за да може да се даде друга тежест, друг смисъл въобще на местното самоуправление.

Няколко са кметовете в България, които са визионери. Които могат да говорят за 3, 5, 7 години напред. И за това подкрепата за Иван е преди всичко подкрепа за бъдещето на Мездра и на региона."

"Към Иван се отнасям е особено уважение, защото той не се радели - независимо от личните щети, които понесе - с три принципа: честта и достойнството, отговорността пред обществото и почтеността в поведението", каза в заключение Румен Петков. А тези неща заслужават уважение."

Своите впечатления от над 20-годишната си съвместна работа с Аспарухов сподели инж. Николинка Кътовска, бивш кмет и заместник-кмет на Община Мездра, а понастоящем - зам.-кмет на Община Роман.

"Да, много направи г-н Аспарухов за общината и за града, заяви Кътовска. Но това, което съм убедена, е, че той може да направи още много и има още много какво да даде на нашата община и на нашия град. Така е, защото той съчетава в себе си решимост, отговорност, професионализъм и една изключителна човечност. Това за мен е печеливша комбинация, която е едно необходимо и достатъчно условие за това Община Мездра да има добър стопанин!"

Пресконференцията в Регионалния пресклуб на БТА - Враца може да гледате тук.