Пресконференцията бе открита от кмета Иван Аспарухов, а инж. Розалина Георгиева поясни подробно целите и обхвата на проекта. Тя посочи, че целевите групи обхващат 74 домакинства като директни ползватели от прилагането на енергийните мерки, както и близо 21 627 косвени такива.

Инж. Георгиева представи и дейностите, стойностните параметри и сроковете за изпълнение на проекта.От изложението стана ясно, че обща стойност възлиза на 1 195 851.98 лв., от които 1 016 474.17 лв. - европейско финансиране чрез Европейски фонд за регионално развитие и 179 377.81 лв. - национално съфинансиране

Началната дата на проекта е 8 март 2020 г. и ще приключи на 8 юни 2020

Малко по-късно се състоя церемонията "Първа копка" по Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Административната сграда на пазара град Мездра.

Градоначалникът подчерта, че: „Това е първа стъпка за цялостната реконструкция на пазара”.

От своя страна Управителят на фирмата изпълнител Пламен Трифонов обеща, че поетите отговорности по изпълнението на проекта ще бъдат изпълнени качествено и в срок.

На официалната церемония присъстваха заместник-кметовете инж. Николинка Кътовска, Нели Минева, секретарят инж. Светлана Мицева служители на общинската администрация.

Символичната първа копка бе направена от кмета Иван Аспарухов.