В РИК Враца са постъпили уведомления от общините Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман и Хайредин. Съгласно броя на подадените заявления, РИК Враца определи 29 избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в Шести изборен район – Врачански в изборите на 9 юни 2024 г., както следва:

В община Борован- 2 ПСИК
В община Бяла Слатина – 7 ПСИК
В община Враца – 4 ПСИК
В община Козлодуй – 1 ПСИК
В община Криводол - 5 ПСИК
В община Мездра – 2 ПСИК
В община Мизия - 3 ПСИК
В община Оряхово – 2 ПСИК
В община Роман - 2 ПСИК
В община Хайредин – 1 ПСИК

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.