Туристическият маршрут е възстановен за преминаването на туристи. Ремонтирана е стълбата в ляво от водопада, по която се достига до самия водопад "Боров камък". Тя бе повредена поради силните валежи през месец юли и до приключването на ремонтните дейности, природната забележителност бе недостъпна за туристите.