В събитията ще бъдат представени презентации, детски рисунки, артистични работилници, изложби и филми, които ще провокират интереса към тайнствения живот на прилепите.

Целта на организацията е да покаже, че прилепите не са никак страшни, а напротив различни и симпатични. В България се срещат 33 вида от възможните 35 в Европа и всички те са насекомоядни. Прилепите са много полезни, защото голяма част от насекомите, с които се хранят са вредители в селското стопанство, а пък прилепите в градовете помагат в борбата с комарите.

Нека всеки един от нас помогне с разпространяването на информация за важното значение на прилепите, така може да ги опазим за в бъдеще. В момента един от начините да опазваме и над 6000-те пещери в България е ако в тях има прилепни колонии. Много от тези пещери попадат в местообитание, което е обект на защита в мрежата НАТУРА 2000 по Директивата за хабитатите – местообитание 8310 Неблагоустроени пещери.

Информационната кампания ще се проведе във Враца на 13 октомври. Събитието ще бъде в Природозащитен Център „Натура” и се организира от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан”, които са подготвили интересни презентации и материали. В мероприятието ще се включат няколко класа с ученици, за да научат от първа ръка за старите гори и пещерите, дом на прилепите във ПП „Врачански Балкан”.

Събития ще има още в градовете Кула, Видин, Ботевград, Ловеч, Благоевград, Нова Загора, Сливен, Стара Загора и селата Черни Осъм и Балканец.

Източник: greenbalkans.org