Във връзка с това и направена служебна справка, Общинска избирателна комисия - Мездра констатира, че Нели Ивайлова Минева е обявена за избрана за общински съветник от кандидатската листа на МК ЗНС (Левицата!,Българска Социалдемокрация-Евролевица, Бъдеще за Родината) с Решение на ОИК-Мездра от 30 октомври 2023 г.

ОИК Мездра приема, че е налице изрично писмено волеизявление за невстъпване в правомощията на общински съветник от обявен за избран такъв и следва да обяви за избран общински съветник следващия кандидат за общински съветник в листата на Местна коалиция ЗНС и съобразно броя на получените валидни предпочитания (преференции) е Борислава Христова.

С оглед на гореизложеното и на основание изискванията на Изборния кодекс,ОИК Мездра ЗАЛИЧАВА като избрана за общински съветник от кандидатската листа на местната коалиция Нели Минева, поради отказ от нейна страна, и ОБЯВЯВА следващия от ЗНС, съобразно броя на получените валидни предпочитания (преференции), Борислава Христова.

Решението подлежи на оспорване по реда в 7-дневен срок от обявяването му чрез Общинска избирателна комисия Мездра пред Административен съд Враца.