© Община Видин

Във форума се включиха областните управители на Видин – Огнян Асенов, Монтана – Валери Димитров, и Враца – Георги Митов, кметове и представители на общини от областта, представители на институции и организации, както и на бизнеса.

Целта на мобилната приемна е Министерството на иновациите и растежа да стигне до хората и до регионите, които изпитват икономически затруднения и да бъдат представени възможностите за подкрепа в контекста на средствата от Европейския съюз, обясни министър Пулев. „Оставяме отлично наследство на редовния кабинет – 5 милиарда лева отворени програми в контекста на структурните фондове и 600 милиона лева до края на годината възможности за кандидатстване по Плана за възстановяване и устойчивост. Искрено се надявам, че хората, които ще дойдат след нас, ще имат същата мотивация да управляват тези средства умно, разумно, справедливо и те да стигат до области като Видин“, обясни министърът на иновациите и растежа.

Той съобщи, че в момента в Българската агенция за инвестиции върви процес по сертифициране на проект във Видин, който е на стойност 14 милиона лева и предвижда разкриване на 400 работни места. Министър Пулев пое ангажимент, че приоритетно този проект ще бъде сертифициран.

По отношение на Плана за възстановяване и устойчивост преди няколко дни е отворена за кандидатстване процедура за внедряване в микро, малки и средни предприятия на ИКТ решения и киберсигурност, която е с бюджет 30 милиона лева и предоставя 100% грантова подкрепа. До края на годината се очаква да бъдат отворени за кандидатстване още две процедури, насочени отново към микро, малки и средни предприятия – 200 милиона лева за ВЕИ решения (фотоволтаични системи и съпътстваща инфраструктура) и около 130 милиона лева за научни изследвания и развойна дейност. Вече е приключило кандидатстването по отворената по-рано процедура за техническа модернизация, с ресурс от 260 млн. лв.

Министър Александър Пулев съобщи, че паралелно в Министерството на иновациите и растежа активно се работи и по структурните фондове. Вече е одобрена Програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, която е продължение на оперативната програма от предходния период. По нея за периода 2021 – 2027 година се осигурява финансов ресурс в размер на близо 3 милиарда лева. Очаква се до края на годината да бъде отворена и първата процедура по тази програма – за разработване на иновации в предприятията на стойност близо 130 милиона лева. Предстои да бъде входена за одобрение от Европейската комисия и Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за икономическа трансформация, която е с бюджет от 2,14 млрд. лв.

В детайли възможностите за кандидатстване по ПВУ и двете европейски програми разясни заместник-главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове и конкурентоспособност“ Калин Маринов.

Източник: Община Видин