Димитрова направи сравнение с предходния период - 2007 – 2013 година, когато договорите са били 185, на обща сума над 128 млн. 482 хил.лв.

През миналия програмен период 204 – 2020 г. най-много пари в област Монтана са влезли по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – близо 111 426 хил.лв., по общо 497 договора, изпълнявани от 402 бенефициенти, каза Мая Димитрова. По думите ѝ чрез такива проекти е повишаван производственият капацитет на фирмите чрез въвеждане на ново високотехнологично оборудване, внедрявани са иновативни процеси в производството, а много от проектите са били за преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат на епидемичния взрив от COVID- 19.

Според предоставения от ОИЦ-Монтана отчет през този период най-малко договори – два, са сключени по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“, но те са на обща стойност над 14 млн.лв. По единия, който е на Агенция „Пътна инфраструктура“, е подготвен проект за път Е-79 Видин – Монтана – Враца. По другия Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е изпълнил проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“.

За периода 2014-2020 година по Програмата за развитие на селските райони, според информационната система ИСУН има сключени 265 договора, за 23 615 770 лв., отчете още управителят на ОИЦ-Монтана.

Тя информира, че след няколко дни, на 27 юни, в Монтана, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерството на иновациите и растежа ще организира информационна кампания по процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“.

Мая Димитрова предостави информация и за отворени процедури по програма „Образование“, програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г., Програма за морско дело, рибарство и аквакултури.

Източник: БТА