Тревожен е и фактът, че делът на публичните инвестиции намалява два пъти – от 5,2% от БВП през 2007 година до 2,6% през миналата година. За сравнение, частните инвестиции са средно 5 пъти по-големи от публичните, като през миналата година са били 7 пъти по-високи. Факт е обаче, че обемът на БВП е доста по-голям – малко над 63 млрд. лева преди 10 години, а през миналата година е вече почти 95 млрд. лева. Заключението на БСК е, че основните фактори за по-добрата икономическа картина са потреблението и подобреният търговски баланс.

Сериозен проблем са конкретно инвестициите в научно-изследователска дейност. И там има спад, и то след като България си поставя за цел до 2020 година да ги увеличи. През 2015 година делът на инвестиции в научно-изследователска дейност е 1% от БВП, но през 2016 година намалява до 0,8%, а съгласно Стратегия 2020 трябва да е 1,5% до 2020 година. Усвояването на средствата по оперативните програми в програмния период 2007-2013 г. като източник на инвестиционен ресурс, е добро и е в размер на 95% от предоставеното финансиране. Пикът на усвоените средства е в периода 2014-2015 г. през двете допълнителни години n+2 от програмния период. Към 3.11.2017 г. размерът на договорените средства от програмния период 2014-2020 е 46%, а на разплатените средства е 14%.

Българската стопанска камара представя интересна сравнителна статистика как се възстановяват България и Румъния след световната финансова криза отпреди 10 години. По ръст на БВП, Румъния започва да ни изпреварва още през 2012 година, като за 2016 година техният икономически растеж е вече 4,6%, докато нашият е 2,9%. Румъния е по-напред и като покупателна способност – на глава от населението БВП в Румъния е 59% от средния в ЕС през 2016 година, докато в България е 49%. За сравнение през 2007 година по този показател сме наравно – по 41% БВП от средния за ЕС на човек и у нас, и при северните ни съседи.

И при безработицата нещата в Румъния изглеждат по-добре. През миналата година тя е 5,9% в Румъния и 7,6% в България, а като цяло за последните 10 години сме с близки стойности, но в последно време с усилен напредък от страна на Румъния. В тази сфера ние сме по-добре по отношение на младежката безработица – 17,2% през 2016 година в България и 20,6% в Румъния, но в България има повече млади хора, които нито учат, нито работят (18,2%), от Румъния (17,4%). Добрата новина е, че доходите в България почват да настигат тези в Румъния с по-бърз темп. През 2007 година нашите доходи са били със 17,7% по-ниски от румънските, а през 2015 година вече само с 6%. Друга добра новина е, че намалява процентът на изложените на риск от бедност – около 40%, колкото е и в Румъния, но преди влизането ни в ЕС процентът е бил 60 на сто, докато в Румъния е бил 47 на сто. Производителността в Румъния също е по-голяма – 62,5% от средната за Европа, докато в България е едва 45,6% от средната за Европа!


Източник:
actualno.com