Популацията на белия щъркел в община Мездра през 2024 г. наброява 9 гнездящи двойки. За сравнение през 2014 двойките са били 11. Щъркелови гнезда има в: Мездра, Боденец, Брусен, Върбешница, Зверино, Крапец, Моравица и Царевец.

В началото на месец юли са преброени 25 малки.

Статистическите данни събира Василка Коловска, която участва като доброволец в преброяването за втори път.

Всяко гнездо се описва чрез специализирано електронно приложение SmartBirds Pro https://smartbirds.org/, разработено от БДЗП. Снемат се точни географски координати на гнездото и се фотографира. Описва се субстратът, на който е построено (стълб, дърво, сграда и т.н.) и се оценяват застрашаващите фактори.

Белият щъркел (Ciconia ciconia) е една от най-разпознаваемите, популярните и обичаните от хората птици в света. През ХХ век числеността на вида обаче рязко намалява. За да се определят причините за това, започват да се провеждат координирани международни преброявания. Досега са проведени седем международни преброявания: през 1934, 1958, 1974, 1984, 1994 – 1995, 2004 – 2005 и 2014 – 2015 г.

Птицата обитава основно низините и равнините в България, като рядко се намира на по-високи места. Най-много заети гнезда са разположени между 0 и 400 м надморска височина. Гнездата на белия щъркел са предимно в населени места.

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) работи за опазването на дивите птици, важните за тях места и местообитанията им. БДЗП е част от BirdLife International – световна природозащитна организация, основана през 1922 г., която представлява мрежа от партньорски организации в над 100 страни по света с над 2,6 млн. членове и 10 млн. поддръжници.