Нов облик ще придобие през настоящата година сградата на кметството в Нивянин. Ще бъде извършен основен ремонт и на културно-просветния дом. Това личи от инвестиционната програма на Община Борован. Общо 460 хил. лв. са зачислени за селото от екипа на кмета инж. Десислава Тодорова.

Това е над половината от общите предвидени инвестиционни разходи, чиято стойност възлиза на почти 754 хил. лв. В нея се включва също рехабилитация на улиците "Гео Милев" (115 хил. лв.) и "Христо Ботев" (57 хил. лв.) в Борован. Предвидени са също 52 хил. лв. за ремонт на водоснабдителни системи и 26 хил. лв. за обновяване на четвъртокласната пътна мрежа.

Около 11 хил. лв. ще отидат за проектиране, а над 30 хил. лв. - за общински устройствен план. Ще бъде закупен и компютър за ТСУ на стойност 2 805 лв.