В своя писмен и устен отговор относно конкурса за началник на отдел "Общинска собственост, инвестиции, проекти и обществени поръчки", срещу резултатите от който беше подадено възражение от една от участничките в него - Диана Павлова, по отношение на законосъобразността и обективността на конкурса, Събков заяви: "Няма причина за съмнения в обективността на работата на комисията, провела конкурса. Претенциите към резултатите от теста са субективни, но по-важното е, че те имат несъществен дял в общата оценка на кандидатите. Разликата в точките на класираните на първо и второ място от проведения тест е 4 точки, а в крайното класиране тази разлика е 9 точки”.

Протоколът от конкурса обаче показва, че на теста двама от участниците в конкурса - Розалина Георгиева и Сашо Илиев, са получили оценка 6, докато Диана Павлова има оценка 5, което умножено по коефициента за тежест на теста - 4, означава, че Георгиева и Илиев получават по 24 точки, а Павлова - 20.

Което до голяма степен предопределя крайния изход от конкурса, тъй като на интервюто, където оценката е субективна, тримата кандидати са получили близки резултати: Розалина Георгиева - 122 т., Диана Павлова - 121 т., а Сашо Илиев - 119 т. Умножено по коефициента за тежест на интервюто - 5, в крайна сметка окончателният резултат на Георгиева от представянето й в двата етапа на конкурса е 634 т., на Диана Павлова - 625 т., а на Сашо Иванов - 619 т.

Да се твърди, че "тестът е с минимална стойност и отражение в окончателната оценка от представянето в конкурса", както заяви на сесията Генади Събков и че "проведеният тест няма практическо отражение към крайния резултат”, е меко казано подвеждащо.

"С това интригата около този конкурс приключи", каза в заключение Събков.

Основателен е въпросът: Щом всичко около конкурса е законосъобразно и обективно, защо кметът на Мездра подведе в отговора си общинските съветници?