Когато Иисус бил разпнат на Голгота и учениците се разпръснали и скрили, при кръста останали само света Богородица и жените, наречени после мироносици, сред тях и Мария Клеопова. Те присъствали при погребението на Иисус, а рано сутринта на третия ден отишли да помажат тялото му и станали първи свидетелки на възкресението.

Свети Михаил живял през VIII-IХ век. Произхождал от знатно семейство от град Синада, област Фригия, Мала Азия. Усърдно изучавал свещените науки, а след това отишъл да продължи обучението си в Цариград. Там се запознал с известния духовник Теофилакт, после Никомидийски епископ (виж 8 март). Двамата се подвизавали няколко години в манастир край Черно море, основан от патриарх Тарасий. Сам патриархът оценил добродетелния живот и високото им образование, и ги ръкоположил за свещеници. По-късно Теофилакт бил избран за епископ на Никомидия, а Михаил - за епископ на Синада.

И в това свое служение Михаил се отличил с усърдна и самоотвержена работа. Бил смел борец за православната вяра, проповядвал, наставлявал и помагал на бедните, болните и слабите. Когато император Лъв Арменец обявил гонение срещу почитателите на светите икони, Михаил смело се противопоставил на тези действия на самодържеца. Заедно с Теофилакт Никомидийски и още няколко епископи отишли в двореца и изобличили императора еретик заради подкрепата му за иконоборството. Разяреният император заповядал да ги заточат в различни части на страната. Свети Михаил не престанал да изобличава еретиците, но заплатил за това с изгнание до края на живота си. Упокоил се далече от своето паство в 818 г.