© ПГ "Алеко Константинов"

Дейностите, в които ПГ „Алеко Константинов“ участваха, бяха от Модул 1 - „Изкуства“, направление – „Танцово изкуство“. Сформирана бе група с девойките от VIII - XII клас „Характерни танци, включително и народни танци“ с ръководител г-жа Христина Стоянова – старши учител по ФВС в училището, съобщават от учебното заведение.

С участието в националната програма се цели повишаване на музикалната и танцова култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности. Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално и танцово наследство. Създаване на умения за движение с музика и художествено изпълнение на поставените танци .

Да се създаде у учениците от различните етноси траен интерес и положителна нагласа към музиката и фолклора. Да се развият индивидуалните способности на учениците и изградят умения за отговорно и дисциплинирано поведение за самоконтрол.

Девойките от групата „Танцово изкуство“ участваха активно във всички училищни и външни изяви – отбелязване на Деня на толерантността, Международния ден на хората с увреждания, отбелязване на ромския празник „Банго Васил“, Денят на пролетното равноденствие, Лазаровден, Еньовден и други. Заниманията в групата се реализираха в рамките на 80 учебни часа.

© ПГ "Алеко Константинов"

Ден преди големия християнски празник Петровден и финализиране на Националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“, Модул 1, групата за „Характерни танци, включително и народни танци“ ПГ взе участие в междуучилищната среща в СУ "Св. св. Кирил и Методий" село Бутан, общ. Козлодуй, където представиха два танца – „Ромски ритми и напеви“ и „Ръченица“.