При извършената проверка, упълномощените лица от ОИК - Мездра са установили, че твърденията на жалбоподателите за нарушение на състава на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс, са основателни. Въпросната разпоредба гласи, че в агитационните материали се забранява използването на герба или знамето на Република България, или на чужда държава, както и религиозни знаци, или изображения за осъществяване на предизборна агитация в предизборната кампания.

Към датата на проверката, 15 октомври 2019 г., е установено, че има разположени плакати с агитационна цел на Местна коалиция "Движение за радикална промяна Българска пролет" (Движение за радикална промяна Българска пролет - Атака), като на същите в долната част се съдържа изображение на знамето на Република България. От приложения към жалбата снимков агитационен материал - предизборен плакат на МК "Движение за радикална промяна Българска пролет" (Движение за радикална промяна Българска пролет - Атака) е видно, че на него се съдържа трицветно изображение с цветове, подредени водоравно отгоре надолу в следната последователност: бяло, зелено, червено. Съдържащото се на агитационния материал трицветно изображение по несъмнен начин създава внушение за българското знаме.

Съгласно чл. 15 от Закона за държавния печат и националното знаме на Република България, българското знаме е национален символ, който изразява независимостта и суверенитета на българската държава. ОИК- Мездра намира, че в този случай в предизборния плакат се съдържа изображение, основано на националния символ - българското знаме, с което е нарушена разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс, която забранява използването на национални и религиозни символи в предизборните агитационни материали.

С оглед на горе изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 22, чл. 186, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с т. 15.6. и т. 22 от Решение №794-МИ/ 27.08.2019 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), ОИК - Мездра е установила, че са извършени нарушения на чл. 183, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс по отношение поставените агитационни материали (плакати) и е указала на кмета на Община Мездра да премахне агитационните материали.

Препис от решението е изпратено на кмета на Община Мездра за изпълнение.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.