Единият проект е по приоритетна ос 3 "Безопасен регион" и е с работно заглавие "Съвместни усилия срещу природни бедствия". Той касае укрепване на свлачище, активизиращо се периодично от 2006 г. насам на входа на село Игнатица, и е с бюджет 918 399, 38 евро, от които 98% европейско и национално финансиране и 2% (≈18 368 евро) собствен принос на Община Мездра. Проектът е с продължителност 36 месеца, като се предвижда да стартира в средата на тази година.

Другият проект е озаглавен "Welcome to The Middle Ages" ("Добре дошли в Средновековието") и ще бъде реализиран съвместно с Община Добрословени, Румъния. Той предвижда дооборудване на Археологически комплекс “Калето“ и провеждането на два фестивала - средновековен в гр. Мездра и римски в северната ни съседка. Продължителността на проекта е 18 месеца, а неговият бюджет - 495 103, 39 евро, от които 98% европейско и национално финансиране и 2% (9 902 евро) собствен принос на Община Мездра.

За реализирането на двата проекта са необходими средства за обезпечаване изпълнението на дейностите по тях до възстановяване на разходите от Програмата, става ясно от докладните записки, внесени за разглеждане в местния парламент от кмета на общината. Парите ще бъдат осигурени от общинския бюджет или чрез заем от Фонд "ФЛАГ".

Извънредното заседание на Общински съвет - Мездра е днес от 17:30 часа.