Единствената точка в проекта за дневен ред е докладна записка от кмета Генади Събков за поемане на дългосрочен общински дълг в размер на 1 689 000 лв. за рефинансиране на непогасения размер на безлихвен заем, предоставен на Община Мездра от Министерството на финансите в края на 2015 г.

Голямата въпросителна около предстоящата извънредна сесия е дали ще се събере необходимият кворум от 11 съветници за нейното провеждане. В тази връзка се очакват различни процедурни хватки. Тъй като, ако кворумът бъде налице, но предложението на Събков не получи достатъчна подкрепа в пленарната зала, съгласно Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, то няма как да бъде допуснато за повторно разглеждане на редовното заседание на местния парламент, което ще се проведе на 20 декември.

Друг възможен вариант е, в зависимост от кворума в залата, съветниците от БСП да напуснат извънредната сесия, за да може докладната за дълга да влезе в дневния ред на редовната декемврийска сесия.

MediaNews научи, че през последната седмица червени емисари обикалят упорито съветници от други партии и коалиции, за да ги убедят да подкрепят новия борч. Кметът Генади Събков също оказвал натиск върху определени съветници да гласуват "за" дългосрочния дълг. Част от този политически рекет е и последното безпрецедентно решение на градоначалника да извади от разплащателната ведомост на работните заплати за месец ноември председателя на Общинския съвет, като по този начин го лиши от трудово възнаграждение за последния месец.

Извънредната сесия на Общински съвет - Мездра е в петък, 7 декември, от 17:30 часа и ще бъде предавана директно по Телевизия "Враца".