Общинският съвет ще обсъди и предложение на кмета Община Мездра да изтегли кредит от 220 000 лв. от Фонд „ФЛАГ” във връзка с изпълнението на проекта за саниране на сградата на Общинската администрация по Оперативна програма "Региони в растеж”.

Съветниците ще разгледат предложение на кметовете на Зверино, Елисейна, Люти брод и Ребърково за изграждане на 11 изкуствени неравности за ограничаване на скоростта на движение на МПС по второкласния път за столицата през Искърското дефиле, който преминава през тези четири населени места.

Ще бъде дискутирано също заявление от Роял” ООД да се изработи проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване, с цел регламентиране обхвата на площад "България и на пешеходните пространства към прилежащите улици в гр. Мездра с обособяване на урегулирани поземлени имоти към съществуващи сгради - частна собственост в кв. 64 на града.

Сред останалите точки в дневния ред са отчет за изпълнение от страна на Общинската администрация на актовете на Общинския съвет за периода юли-септември тази година, избор на председател на Постоянната комисия по финанси и бюджет към местния парламент и актуално питане от Катя Йотова, съветник от БСП.

Октомврийската сесия на Общински съвет - Мездра е от 16:00 часа днес следобед и ще бъде предавана директно по Телевизия "Враца".