От пресслужбата на съдебната институция уточняват, че протестите на прокуратурата са изложени подробни мотиви, че за една част от протестираните текстове и в двете Наредби липсва законова делегация за уреждане на такива отношения от общинските съвети, поради което те не са компетентни да ги приемат.

С останалите оспорени разпоредби е налице регулиране на обществени отношения по различен начин от този, с който са уредени в Закона за общинската собственост, поради което се явяват в противоречие с него. Пресаташето на Административният съд, Мирослав Любомиров обясни, че е отправено искане към съда да обяви нищожността на протестираните текстове, алтернативно да ги отмени като незаконосъобразни.