Капацитетът на Дневния център е с 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги. Целевата група са деца и/или младежи с тежки множествени увреждания на възраст до 18 години и техните семейства. Потребителите могат да използват следните услуги – рехабилитация, логопедична помощ, психологическо и социално консултиране, педагогическа подкрепа, медицинско обслужване и трудотерапия.

Обявен е прием на потребители и за Центъра за обществена подкрепа, който е с капацитет от 100 места и до 4 места за спешно настаняване. В социалната услуга ще бъдат осигурени условия за спешен прием на деца или родител, които полагат грижи за детето в случай на кризисна ситуация.

Крайният срок за подаването на документи е до 10 септември 2020 г., в стая №34 в Община Враца.

Източник: vratza.bg