Така например, наемът за почасово ползване от външни клубове на официалния терен на стадион "Локомотив" става 200 лв./ч., на изкуствения терен - 100 лв./ч., а на тренировъчния терен зад административната сграда на стадиона (съблекалните) - 50 лв./ч. Външните клубове ще заплащат допълнително по 20 лв./ч. за ползване на санитарните възли (бани, тоалетни) и други обслужващи площи и по 10 лв./ч. - за треньорските стаи и сауната на стадиона. За сравнение: досега тези "екстри" струваха съответно 10 лв./ч. и 3 лв./ч.

Осветлението на изкуствения терен вече ще ползва от външните клубове срещу 25 лв./ч., а теренът на стадиона в Зверино - срещу 50 лв./ч.

Наемът на откритите спортни площадки с изкуствена настилка за хандбал, баскетбол, волейбол, футбол на малки врати и тенис корт скача от 15 лв. на 20 лв./ч., на лекоатлетическата писта, сектора за скок на дължина и сектора за скок на височина става 1.50 лв./ч., а ползването на осветлението на спортната площадка в гимназията - 10 лв./ч.

По 10 лв./ч., вместо по 6 лв., ще заплащат външните клубове, ако искат да ползват тенис корта на ул. "Динко Петров", и по 5 лв./ч. - за площадките с асфалтова настилка, фитнеса на открито и площадките за бадминтон и за автомоделни спортове.

С новата наредба се определят и следните месечни наемни цени за почасово ползване на спортни имоти, обекти и съоръжения - общинска собственост от спортните клубове, които развиват дейност на територията на община Мездра:

I. Закрити спортни имоти (комбинирани и специализирани)

1. Зали за спорт (физкултурни салони) - 2 лв./ч.

II. Открити спортни имоти и съоръжения

1. Официален терен на стадион "Локомотив" - 15 лв./ч.

2. Изкуствен терен на стадион "Локомотив" - 10 лв./ч.

3. Тренировъчно игрище (естествена трева) - 5 лв./ч.

4. Естествен терен на стадиона в с. Зверино - 10 лв./ч.

5. Тенис корт (шамот) - 5 лв./ч.

6. Площадки за хандбал, баскетбол, волейбол, футбол на малки врати, тенис на корт с изкуствена настилка - 5 лв./ч.

7. Площадки за хандбал, баскетбол, волейбол, футбол на малки врати с асфалтова настилка - 3лв./ч.

8. Площадка за бадминтон - 1лв./ч.

9. Площадка за автомоделни спортове - 1 лв./ч.

III. Административни и други специализирани помещения

1. Треньорски стаи - 1лв./ч.

2. Санитарни възли (бани, тоалетни) и други обслужващи площи - 2 лв./ч.

Според ръководители на спортни клубове, които развиват дейност на територията на община Мездра, въвеждането на тези наемни цени за почасово ползване на спортната база допълнително ще натовари бюджета на клубовете, които и без това изнемогват финансово. А това неминуемо ще се отрази и на размера на месечните такси, които събират клубовете от децата, занимаващи се със съответния вид спорт. Така например, ползването само на спортната площадка с изкуствена настилка в гимназията ще струва на всеки клуб около 2000 лв. годишно.

Тежката дума по въпроса има Общинският съвет. Заседанието на местния парламент е днес от 17:00 часа и ще бъде предавано директно по Телевизия "Враца".