Като част от дейностите по проекта се предвижда още реновиране на Центъра за професионално обучение на ГДПБЗН-МВР в Монтана, както и академията на МВР в София. Ще бъдат проведени и обучения за усъвършенстване и надграждане на уменията на спасителни екипи от България и Сърбия и доброволческите отряди, съвместни тренировки, обучение на населението за реакция при кризи и др.

На церемония в Учебно-тренировъчния център до сградата на ГДПБЗН в София днес зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева връчи договора за субсидия на стратегическия проект на главен комисар Александър Джартов – директор на ГДПБЗН. Дирекцията е главен партньор по изпълнение на проекта.

„Уважаеми герои, благодаря за работата на всички професионалисти и доброволци. Събитията от последните дни показаха какво трябва да се направи и колко е важна подготовката при кризи, бедствия и аварийни ситуации. Затова за мен е чест и удоволствие стартирането на днешния проект, защото той съдържа четири елемента за пример как трябва да действаме оттук нататък при кризи, които изискват много добра подготовка“, заяви Бонева.

Тя посочи, че на първо място е изграждането на нов начин на мислене и култура на населението, за да бъде то по-отговорно към себе си, съгражданите и инфраструктурата по места. Като втори важен елемент зам.-министър Бонева открои изграждането на професионални кадри и подготовката на доброволци, които да работят по-ефективно заедно.

Осигуряването на модерна инфраструктура, техника, внедряване на IT технологии, също са от голямо значение за реакция и пестене на време. „Проекти като този ни дават възможност да градим капацитет, да можем да работим заедно и в трудна ситуация координацията между нас да е гладка“, подчерта още зам.-министърът, цитирана от пресцентъра на МРРБ.

Проектът ще се изпълнява в продължение 30 месеца в партньорство между Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Министерството на вътрешните работи на Сърбия, Академията на МВР и Националната асоциацията на доброволците в Република България.