Новите придобивки ще бъдат използвани на територията на цялото предприятие за дейности, свързани с осигуряване на достъп до обекти, в които ще се извършва отглеждане и залесяване на млади насаждения, подравняване на терени, за работа в разсадници и др.

Верижният булдозер е на японската марка “KOMATSU“, с мощност 140 к.с., а комбинираният багер товарач – на “HIDROMEK”. Машините имат многофункционално предназначение и оборудване.

Със закупуването на тази техника ще се оптимизират работните процеси в предприятието.