„Вие сте хората, които помагат на най-уязвимата част от нашето общество. Вашият неуморен труд, всеотдайност и професионализъм дават достоен живот“. В него се посочва още, че професията социален работник не е само база от знания или реализиране на определени политики, а кауза, която се подчинява на принципи и ценности. „Всеки от Вас е част от едно семейство и само с общи усилия можем да постигнем положителна промяна. Благодаря Ви!“ – се пише още в поздравителния адрес.

Световният ден на социалния работник се отбелязва от 2007 г. през третия вторник на м. март по инициатива на Международната федерация на социалните работници в знак на признателност към приноса им за благото на световната общност.