На срещата бяха разисквани теми, свързани със състоянието на водоснабдителната и канализационна мрежа в населените места на област Враца и бяха набелязани мерки за комплексни решения на натрупаните с години проблемни участъци в общините Мездра и Бяла Слатина.

Във връзка с проблемите по водоснабдяването на мездренското село Дърманци, експертите увериха, че причината за ниския дебит на водоизточника, захранващ селото е малкото количество паднали валежи. Към момента нуждите от питейно-битово водоснабдяване за населението се осигуряват от временно изградена от ВиК- оператора хидрофорна инсталация.

Експертите са установили, че намаляването на дебита на водоизточника, захранващ с. Дърманци, няма връзка със строителните дейности по изграждането в близост хотелски комплекс и винарна. Като доказателство за твърденията беше подчертано, че след падналите интензивни дъждове в периода 24-26 юли, дебитът на водоизточника, захранващ с. Дърманци, значително се е повишил.

Областният управител обсъди с експертите възможностите на „ВиК“ – Враца да извърши подмяна на водопроводната мрежа на с. Горна Кремена, община Мездра, по републикански път ІІІ-103 в рамките на населеното място. Стана ясно, че е предвидено в началото на месец септември да започнат дейности за реконструкция на 940 м водопровод от този участък, като по време на ремонта, автомобилният трафик ще бъде пренасочен по алтернативен маршрут. От дружеството увериха, че със средства на ВиК оператора ще бъде подменен 260 м водопровод, изцяло преминаващ по ул. „Партизанска“ и ул. „Батак“ в населеното място, във връзка с последващото цялостно асфалтиране.

Съгласно действащия бизнес – план на ВиК дружеството за 2020 г., с капиталови средства ще бъде направена подмяна на водопровода чрез т.н. безизкопна технология, с цел да бъдат намалени авариите.

В изпълнение на инвестиционната си програма, от началото на годината ВиК дружеството е вложило 1,3 млн. лева и са подменени 31 км водопровод на територията на цялата област.

Лошото състояние на вътрешната водопроводна мрежа и на довеждащия водопровод от помпена станция „Хърчене“ в с. Камено поле са част от причините за нарушеното водоподаване в с. Габаре, община Бяла Слатина. На срещата стана ясно, че от месец май т.г. в населеното място са регистрирани и отстранени 38 аварии. От началото на годината са подменени 1500 м от довеждащия водопровод, но за цялостна подмяна на водопроводната мрежа са необходими значителни финансови средства.

Областният управител Малина Николова и експертите се обединиха около становището, че е необходимо Община Бяла Слатина да кандидатства за отпускане на целеви средства от Държавния бюджет за подмяна на участъци от вътрешната водопроводната мрежа на с. Габаре, като в най-кратък срок ВиК ще предостави протоколи за извършен мониторинг по отношение на качеството на питейната вода в населеното място.