© vratsa.eu/bg/

На срещата, инициирана от областния управител Стефан Красимиров, присъстваха заместник - областният управител Красимир Колев, кметът на Община Враца Калин Каменов, директорът на РИОСВ – Враца инж. Николай Йорданов, управителят на „Камибо“ ООД и управителят на фирма „Балкан ресурс“ ЕООД.

„Поканих ви по въпрос, който е изключително важен и все още нерешен, въпреки усилената работата на институциите“ –обясни мотива за разговорите Стефан Красимиров.

По време на срещата бяха обсъдени състоянието на цистерните и на басейните с отпадната вода, съхранявали извозения през 2019 г. серовъглерод, както и възможните мерки за окончателно обезвреждане на серовъглерода. Набелязан бе план за действие, като следващата работна среща за одобряване на конкретни мерки и срокове ще бъде на 4 май

Дискутирани бяха също така и вариантите за извозване на излезлите от употреба тонер касети, намиращи се на ул. „Складова“ № 14 в гр. Враца.

Стефан Красимиров заяви своята готовност да съдейства за окончателно разрешаване на екологичните проблеми