Достойно се представи Спелео клуб - Мездра на Националния технически преглед „Карлуково 2016”, организиран от 5 до 8 май в района на Карлуково от Българската федерация по спелеология. В състезанието взеха участие над 100 членове на клубовете по пещерно дело от цялата страна.

При най-младите спелеолози, завършили курс „Пещерняк - Република България” след 2012 г. (вкл.), първа награда спечелиха Деяна Минева и Анна Василева от Спелео клуб - Мездра. Те преминаха успешно всички дисциплини, получавайки най-малко наказателни точки.

При ветераните тандемът Здравка Атанасова от Спелео клуб - Мездра и Георги Кадийски от Пещерен клуб „Черни връх” (София) се нареди на трето място, а при тези, завършили курса след 2012 г. - Рая Попова от Спелео клуб - Мездра и Ив Иванов от Пещерен клуб „Луцифер” (Търговище) са пети.

Техническият преглед е отборно състезание, като всеки отбор се състои от двама души. Съревнованието включва ориентиране по карта в местността, екипиране и разекипиране на отвес, преминаване на възел и на стационарна система с различни елемент, изкачване на камина или траверс, картиране на участък от пещера, оказване помощ на пострадал във вертикална пещера и умения за връзване на възли.

Следващата проява, в която ще вземе участие Спелео клуб - Мездра, е Националната пещерна експедиция „Каменополски карст”. Тя ще се състои от 23 до 26 юни в района на Кален и Цаконица.