Сагата с данъците и такса смет е още от 2019 година, когато мнозинството в Общинския съвет гласува и прие предложеното от администрацията увеличение на данъка за недвижимите жилищни и нежилищни имоти (от 1.1 на 1.5 за жилищни имоти и от 3.2 на 3.5 за нежилищни имоти), с 50% на данъка за придобиване на имущество и на такса смет. След това с няколко жалби решението беше атакувано пред Административния съд, който прецени, че има нарушение на правилата и отмени решението на ОбС. Той пък на свой ред обжалва решението на съда във Враца пред Върховния административен съд, който с решение от 15 юни върна делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Административен съд Враца обаче не можа да сформира такъв нов състав заради малкото съдии и на свой ред върна делото на ВАС, който определи то да бъде изпратено за разглеждане в съседен и равен по степен административен съд, който е Административен съд- Монтана.


Източник: kozloduy-bg.info