По думите му целта на конкурса е да увековечи делото на първия Български екзарх, авторитетен духовник, виден общественик, Видински митрополит, деец с изключителен принос за устройването и утвърждаването на Българската екзархия, за засилване на нейната роля като обединител на народа в истините на православната вяра и живот.

В конкурса могат да участват творци от 5 до 105-годишна възраст, разделени l четири възрастови групи: от 5 до 7 години, от 7 до 11 години, от 11 до 19 години и над 19 години.

Всеки участник може да участва с по едно авторско произведение в категориите стихотворение, разказ, есе, рисунка, скулптура, песен и кинофилм.

Жури от известни писатели, членове на Съюза на българските писатели, и изкуствоведи, ще оцени представените произведения. Победителите, класирани на първо, второ и трето място във всяка възрастова категория, ще получат награда. Предвидени са и специални награди и поощрителни призове.

Крайният срок за представяне на творбите е 31 октомври, уточни митрополит Даниил.