Всяко предложение, свързано със залесяване на територии, ще бъде разглеждано и оценявано самостоятелно от експертно жури. В него ще участват представители на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите, Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и Лесотехнически университет. Инициативата ще подкрепи общината победител с финансиране от 60 000 лв., като срокът за залесяване на предложената в проекта площ е до 31 май догодина.

Всяка община ще има възможност да се включи в конкурса между 15 април 2024 г. и 30 юни 2024 г., като за целта е важно предварително да се запознае с условията за участие на официалната страница на инициативата, уточняват организаторите. След изтичане на двумесечния срок за кандидатстване и изготвяне на експертна оценка от журито, в началото на август победителят ще бъдат обявен официално на страницата на инициативата, както и в сайта на НСОРБ.

След обявяване на резултатите "Нестле България" ще подпише договор с одобрената за финансиране община. "Най-подходящият момент за стартиране на залесяването ще бъде определен от експертите от Горското стопанство към общината победител, които в следващите три години ще полагат специални грижи за залесените площи, като целта е постигане на минимум 80% прихващане на засадените дървесни видове", информират още от инициативата.