Събитието ще се проведе пред Център за спешна медицинска помощ в София от 15:30 ч. Организира се от Министерство на здравеопазването и от възложителя по договора - проф. Илко Гетов - заместник-министър на здравеопазването.

На събитието ще присъства и премиерът акад. Николай Денков, който ще участва в приемането. Това е първата доставка на 5 линейки от общо 42 броя. Линейките са базирани на Мерцедес Спринтер 319 с повишена проходимост и с най-висок клас медицинско оборудване и апаратура. Обществената поръчка се осъществява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № BG16RFOP001-4.001-0001 по Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е да осигури качествен, равнопоставен и навременен достъп до услугите на Спешната медицинска помощ (СМП) на гражданите на Република България и пребиваващи на нейната територия в изпълнение на стратегическите насоки и цели на Националната здравна стратегия 2020, Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ в Република България 2014-2020г. и Националната здравна карта. Процедурата по избор на изпълнител беше прекратявана няколко пъти в последните 4 години, но през юли, 2023 г Екселор Холдинг Груп успя да спечели и в момента изпълнява двата договора (30 + 12 линейки).


Източник: fakti.bg