© Министерство на здравеопазването

Припомняме, че първите пет високопроходими линейки пристигнаха в края на м. декември и бяха разпределени в ЦСМП Благоевград за нуждите на ФСМП Банско, ЦСМП Пазарджик за нуждите на ФСМП Велинград, ЦСМП Смолян за нуждите на ФСМП Смолян, ЦСМП София за нуждите на ФСМП Самоков и ЦСМП Шумен - за нуждите на ФСМП Върбица.

По този начин в структурите от системата на спешната медицинска помощ вече са на разположение общо 12 автомобила с повишена проходимост, разпределени в ключови филиали, в близост до туристически центрове или планински райони.

В рамките на проекта ще бъдат доставени още 30 високопроходими линейки. Усилията на Министерството на здравеопазването и изпълнителя по договора са насочени за приключване на всичките доставки на нови линейки с повишена проходимост в рамките на месец март 2024 г. Срокът на целия проект е до края на месец юли 2024 г.