Но кои са тези „емисари” всъщност?

Мочмил Янков обяснява: "Обикновено са чужденци - поляци, холандци, унгарци и т. н. Организирани са и са нахални. Много нахални. Те са и добри психолози и разчитат на по-наивни или самотни хора, които им се доверяват и им дават лични данни. "Свидетели на Йехова” са една опасна, предимно икономическа организация, която насочва своите проповедници основно към измами и облагодетелстване чрез имотни облаги. Практиката им е да обгрижват новите си членове, постепенно да ги обсебват, да ги отдалечават от роднините им, след което ги принуждават да дарят имотите си на сектата.

Характерно за "Свидетели на Йехова“ е отричането на държавността. Те забраняват на членовете си да гласуват, както и да служат. Кръвопреливането също не е разрешено. Специфично за сектантите е и сключването на брак помежду им. Емисарите се обучават един друг, имат центрове и молитвени домове, където се събират.

Ако ви заговорят емисари, не спирайте, не им отговаряйте и ги избягвайте по всякакъв начин!

В навечерието на Коледа, в центъра на Враца за 20 минути разправии с тях, поне 5-6 души взеха от тяхната литература, без да осъзнават какво всъщност правят.

Янков благодари на органите на реда, които са реагирали адекватно и са ги прогонили от площад в града!