За сравнение: през 2021 г. са разгледани 9 възпитателни дела с 11 правонарушители, през 2020 г. - също 9 възпитателни дела, но с 12 правонарушители. През 2019 г. броят на възпитателните дела е 17 с 21 правонарушители, а през 2018 г. - 26 с 39 правонарушители.

През отчетния период са консултирани 31 деца с асоциално поведение, 11 от които малолетни и 20 непълнолетни. Проведените семейни консултации са 28. Спрямо 2021 г. консултираните деца са с 36 по-малко.

С възпитателна цел през 2022 г. са реализирани 14 превантивни програми, в които са обхванати общо 5 116 участници - 3 210 малолетни, 856 непълнолетни и 1 050 родители, на следните теми:

• „Лятно детско обучение“,

• „Интернет - риск или разум“,

• „Ден на розовата фланелка“,

• „Безопасно поведение на децата у дома и на улицата като участници в пътното движение“,

• „Последици от престъпленията при непълнолетни лица, жп опасности и ЗБППМН“,

• „Антиагресия“,

• „Наркотиците - животът е кратък, ти решаваш как да го живееш“,

• „Цигари, алкохол и наркотици - ненужни зависимости“,

• „Трафик на хора… съвременна форма на робство“,

• „Превенция на противообществените прояви, жп опасности и ЗБППМН“,

• „СПИН и болести, предавани по полов път“,

• „Създай, а не руши“,

• „Спорт срещу наркотиците“

• и, за пръв път, „Коледни уроци за сърцето“.

Проведени са 5 анкетни проучвания с участието на общо 391 деца - 137 малолетни и 254 непълнолетни.

Организиран е един обучителен семинар на тема: „Превенция и интервенция при децата с агресивно поведение“ с гост лектор Валентин Минков, социален и училищен психолог от Превантивно-информационен център по зависимости - Плевен. Проведено е и обучение на обществените възпитатели към МКБППМН относно методите и спецификата на работата с деца.

Отчетът за дейността на комисията през 2022 г. предстои да бъде разгледан от Общински съвет - Мездра.