Общото събрание ще обсъди и приеме Основни насоки за развитие на читалището през настоящата година, както и Бюджет 2019 на културно- просветното средище.

На събранието ще бъдат приети и двама нови членове на мездренското читалище - Николай Ненов, учител в Основно училище "Христо Ботев" и инж. Милена Асенова, служител в "БДЖ - Пътнически превози".

Годишното събрание на мездренското читалище е в сряда, 20 март, от 17:30 часа в Репетиционната зала на първия етаж.