Дейности по съдействие при изпълняване на информация и публичност, една обща кампания на мрежата за 2022 година под наслов „Новите възможности за финансиране през програмен период 2021 – 2027г.“ и една комуникационна инициатива "Европа в моя регион", която представя действията на Европейския съюз за регионите в цяла Европа, във Враца тя бе обявена като „Враца – проход към зелено бъдеще“. Екипът на ОИЦ взе участие в първо регионално събитие за област Враца на тема: „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ , Кръгла маса на тема „Новите технологии в помощ на възрастните хора“ и други събития през изминалата 2022 г.

Отчита се и ръст на посещенията на място в офиса след пандемията на Ковид – 19, през 2022 г. са предоставени консултации за ЕСИФ и оперативните програми на над 1000 представители на целевите групи: - земеделски производители, мениджъри на фирми, частни лица, безработни, директори и учители от училища и детски градини; студенти, представители на общини и на НПО, БЧК, Младежки дом, Младежки център, читалища, библиотеки, домоуправители, здравни и младежки медиатори и др.;

- отговорено е на над 220 телефонни обаждания; а 82 655 достигнати потребители чрез фейсбук страницата. По време на срещата екипът на центъра представи и статистически данни за напредъка на оперативните програми в Северозападен регион и безвъзмездните средства инвестирани в област Враца от 2014 година до днес.

Сред петте области от СЗР с най голям брой сключени договори е Област Плевен - 1497 бр. договори за 438 360 134.91 лв. , но с най-голяма безвъзмездна финансова помощ е област Враца – 420 035 200.41 лв. за 1031 сключени договора и общ брой бенефициенти 706.

От област Враца най-голям дял на усвоени средства е в общинския център наброяващ 583 договора с безвъзмездна финансова помощ 248 212 017.62 лв., от които с най-голям дял на финансиране по ОП Околна Среда със 108,7млн., ОП Региони в растеж с 36 млн. и ОП Иновации и конкурентоспособност 74,6 млн., след община Враца на областно ниво са община Мездра с 27,6 млн., Бяла Слатина с 27 млн., Козлодуй с 22 млн., Криводол - 16,1 млн., Оряхово-14,1 млн., Роман -9, 5 млн., Борован – 7 млн., Мизия – 5,7 млн. Хайредин – 4 млн.